Hva er en frafallelse av service?

 En frafallelse av tjenesten er en mistenkt samtykker å spare saksøker tid og koster for å betale en hoffmann eller annen juridisk part til å klage. Den mistenkte frafalle serviceavtale fraskriver innvendinger ikke å bli servert med en innkalling, men partiet har ikke frafalle andre innvendinger som er relevante for søksmålet. Saksøkerne ber ofte denne type fraskrivelse av tiltalte i saker der begge parter ønsker å finne en løsning i retten. En mistenkt kan be om at saksøker ville trenge for å tjene innkalling og klage, bruker tillates av rettsreglene og prosedyrene nekter metoder. Dersom tiltalte samtykker i å frafalle tjenesten, må han tjene et svar sendes til anmodningen innen en bestemt tidsperiode.

 Noen steder krever domstolene å handle i god tro mistenkte når de spør fordringshavere å motta kansellering av tjenesten. For eksempel Regel 4 av Federal Rules of Civil Procedure i USA bedt om å vise en mistenkt til en veldedig organisasjon eller benekter anmodningen om frafallelse av en aktor. En tiltalte som ikke klarer å vise god sak må se ofte på bekostning av tjenesten at saksøker betale gjort. Målet med avskaffelsen av plikt i lov og domstol steder som utfører tilsvarende sivile regler for prosedyren er å kutte ned kostnadene er nødvendige for å gå til sak. Tanken er at flere mennesker har tilgang til rettssystemet vil ha, fordi kostnadene forbundet med å starte en rettssak vil bli redusert hvis innhente dispensasjon er gjort enklere for fordringshavere.

 En anklaget person som gir en fraskrivelse av tjeneste risikere inngått en uteblivelsesdom mot ham hvis han ikke klarer å sende et svar eller bevegelse i tid. En fordringshaver kan be en dommer å angi en standard dom dersom tiltalte ikke svare på en klage. En domstol gjør ofte det, og den mistenkte er forpliktet til å oppfylle kravene i den endelige dommen, med mindre saksøkte kan vise god grunn til at standard dommen må ødelegges. Rettsreglene bestemme hvor mange dager en mistenkt har et svar, som ofte er mellom 60 og 90 dager fra datoen unntaket ble sendt innlevering. En registrar kan angi en standard dom, men dommerne kan trenge et rettsmøte for å avgjøre spørsmål knyttet til skaden å utføre.

 Signere en fraskrivelse av tjeneste eliminerer ikke rettighetene til defendantâ € ™ s innvendinger mot courtâ € ™ s jurisdiksjon avkall en juridisk sak. Som en mistenkt fortsatt sende inn en bevegelse ber om å bli avvist saken fordi domstolen har ingen jurisdiksjon over eiendommen hennes eller hennes person. Det krever ofte den tiltalte til forskjellige regler for sivilprosess i stedet for å nekte en forespørsel om å følge en fraskrivelse.

(0)
(0)
Kommentarer - 0
Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha